Narzędzia artecoachingu są połączeniem technik coachingowych i arteterapeutycznych, bazujących na wykorzystaniu dziedzin sztuki. Opis narzędzi standardowego coachingu znaleźć można w wielu miejscach, dlatego skupię się tutaj na metodach charakterystycznych dla artecoachingu. W większości, środki artystycznego wyrazu nie wymagają użycia słowa i pisma, dlatego są uniwersalnym językiem przekazu pozbawionym ograniczeń, jakie niesie język. To sprawia, że wykorzystanie w procesie coachingowym technik zaczerpniętych z arteterapii wprowadza osobę korzystającą z coachingu na zupełnie inny wymiar pracy nad osiągnięciem celu. Poniżej kilka słów na temat najczęściej stosowanych form ekspresji w artecoachingu.

Muzyka – wykorzystywana jest jako środek ekspresji, gdy klient sam śpiewa bądź gra na instrumencie, wyklaskuje czy wytupuje rytmy, które są odpowiedzią na zadane pytanie związane z aktualnym samopoczuciem klienta. Najczęściej muzyka pozwala wyrazić aktualnie przeżywane emocje. Można też wykorzystać muzykę jako tło w sesji coachingowej. Wówczas płynące w tle dźwięki muzyki ułatwiają dotarcie do emocji, pomagają się zrelaksować i sprawiają, że klient ma większą łatwość w skonfrontowaniu się z własnymi uczuciami.

Sztuki wizualne, plastyczne – takie jak rysunek, malarstwo, wycinanki, kolaże, lepienie z plasteliny lub innych mas plastycznych pomagają uwolnić się od barier i ograniczeń. Pozwalają na uruchomienie doznań kinestetycznych oraz poczucie większej swobody i przestrzeni. Jest najprostszym dla większości klientów sposobem zastąpienia słowa, a jednocześnie przewyższa język mówiony wtedy, gdy napotykamy opory i bariery trudne do nazwania słowami. Malowanie kojarzy się najczęściej z powrotem do dzieciństwa, dlatego też, poproszenie klienta coachingowego o narysowanie odpowiedzi na zadane pytanie, pozwala uruchomić ukryte od dawna pokłady energii oraz talenty, które zostały zapomniane w trakcie dorastania. Analizując nie tylko treść, ale i formę plastycznych wyrazów ekspresji, coach pomaga docierać klientowi do wniosków, do jakich znacznie trudniej byłoby dotrzeć bazując wyłącznie na treściach mówionych.

Literatura – najbardziej pozostająca w kontakcie z językiem mówionym i pisanym forma ekspresji. W artecoachingu klienci piszą bajki, wiersze i wierszyki, które pomagają spojrzeć na problem z dystansu i łatwiej dotrzeć do najbardziej satysfakcjonującego rozwiązania. Kontakt z literaturą pobudza wyobraźnię, daje szansę na tworzenie metafor, które w bezpieczny sposób pomagają ominąć opory pojawiające się na drodze klienta do celu.

Teatr – począwszy od odegrania scenek aż po ekspresję poprzez ruch. Najlepiej sprawdza się w doskonaleniu komunikacji interpersonalnych, choć zastosowanie może mieć także w innych obszarach rozwoju osobistego. Teatr pozwala w nierealnej rzeczywistości przepracować lęki, eksperymentować z zachowaniami, pośrednio wyrażać wszystko to, co wydaje się zagrażające w bezpośrednim przekazie.

Artecoachingu nie trzeba się bać. Jak widzisz, narzędzia, z jakich korzysta artecoach są znane każdemu. Za to ich moc jest nieprzeciętna, bo pomagają dotrzeć tam, gdzie nie pozwala dotrzeć słowo.

Pamiętaj:

ROZWÓJ NIE BOLI!

Sięgaj gwiazd i uwierz, że masz skrzydła, które poniosą Cię wszędzie tam, gdzie tylko zapragniesz.

 

artecoaching warszawa Katarzyna Bogusz-Przybylska ARTECOACH (podpis)