Miketa sensualnie / 1 posts found

Babskie Gadanie #19: Ewa Miketa

Niewiele jest osób, które tak jak ona przeżyły poważne życiowe tragedie z podniesionym czołem. Niewiele jest osób, od których można się uczyć tak uroczej pogody ducha, poczucia humoru i dystansu do tego, co nieistotne. Niewiele jest osób, które dają innym z siebie aż tyle. Mama, żona i fotograf o niespotykanej wrażliwości. Ale przede wszystkim kobieta o ogromnej pokorze, skromności i wewnętrznym spokoju. Kobieta o niezwykłej sile. W Babskim Gadaniu na pytania odpowiada Ewa Miketa.