w sieci ARTEcoachingu / 20 posts found

Skąd wziął się artecoaching?

Początków artecoaching ‚u należy szukać w dwóch gałęziach nauki. Po pierwsze tam, gdzie swoje początki miał coaching, czyli w starożytności. Po drugie tam, gdzie powstawała arteterapia, czyli już w podejściu Zygmunta Freuda i jego uczniów, którzy odwoływali się do sztuki jako narzędzia pomagającego w psychoterapii. Trzeba jednak pamiętać, że nie byli oni pierwszymi, bo nadługo przed nimi w Europie wykorzystywano sztukę dla poprawiania dobrostanu psychicznego.

Rodzaje coachingu

  Po materiale przybliżającym  definicję coachingu, czas na następny krok i pokazanie przykładowego podziału coachingu na rodzaje. Znajomość rodzajów coachingu dostępnych na rynku, pomaga w poszukiwaniach coacha. Dzięki tej wiedzy będziesz mogła z pełną świadomością wybrać spośród morza coachów tych, z którymi zdecydujesz się spotkać i wybrać spośród nich osobę, której zaufasz i powierzysz swój problem.

Sztuka daje moc! Czyli czym jest ARTECOACHING?

W Polsce o artecoachingu mówi się niewiele. Trudno znaleźć informacje bądź szkoły kształcące artecoachów. Może dlatego, najłatwiej natknąć się na art-coachów? Patrząc z boku, mogłoby się wydawać, że art-coaching i artecoaching to dokładnie to samo. Jednak czy na pewno? Czym różni się art-coaching od artecoachingu?

Czym jest coaching? (cz. II – definicja coachingu)

  Wielokrotnie natykam się na dyskusje na temat definicji coachingu. Poszukują jej coachowie, klienci i osoby chcące lepiej zrozumieć fenomen coachingu. Definicji coachingu można znaleźć wiele, ale nigdzie nie natknęłam się na na materiał, który zbierałby większość z nich w jednym miejscu. Dlatego jakiś czas temu postanowiłam przygotować prezentację, w której przytaczam najbardziej popularne na polskim rynku definicje coachingu przygotowane przez szkoły coachingowe oraz najczęściej cytowanych ekspertów zajmujących się coachingiem.

Czym jest coaching? (cz. I – film)

Coaching jest pojęciem bardzo popularnym na polskim rynku. Przez lata wokół pojęcia coachingu narosło wiele mitów. Niestety, wśród osób, które profesjonalnie zajmują się coachingiem, pojawiło się wiele takich, które nie dbają o rzetelne przygotowanie do roli coacha. Wciąż za mało jest w Polsce publikacji mówiących o tym, czym jest coaching, kim jest dobry coach.Brakuje instytucji, która weryfikowałaby, czy osoby świadczące usługi coachingowe robią to na odpowiednio wysokim poziomie i przestrzegają zasad etycznych tego zawodu.